ابلاغ
تاریخ : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
گروه : اخبار
چکیده : طی حکمی از سوی حسین زیبایی سرپرست هیات مرتضی جانقربان به عنوان سرپرست افتخاری کمیته قویترین مران منصوب شد


اخبار مرتبط :
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
ابلاغ ( یک شنبه 18 اردیبهشت 1401)
🔘طی ابلاغی از سوی حسین زیبایی سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان بهزاد قدرتی شاتوری به عنوان سرپرست افتخاری هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان هرند منصوب گردید. ( چهارشنبه 31 فروردین 1401)
ابلاغ (سه شنبه 16 فروردین 1401)
ابلاغ ( یک شنبه 14 فروردین 1401)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 19 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
12