🔘طی ابلاغی از سوی حسین زیبایی سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان بهزاد قدرتی شاتوری به عنوان سرپرست افتخاری هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان هرند منصوب گردید.
تاریخ : چهارشنبه 31 فروردین 1401
گروه : اخبار
چکیده : 💠 پس از اهدا ابلاغ سرپرست جدید هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان هرند جناب زیبایی قول همکاری و مساعدت برای فعال نمودن هیات شهرستان را دادند و ابراز امیدواری کردند با پتانسیل و ظرفیتی که در شرق اصفهان وجود دارد در آینده شاهد رشد و توسعه رشته های ورزشی زیر مجموعه هیات در این منطقه باشیم.

در این مراسم آقای سید جواد حسینی  رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان هرند و تعدادی از اعضا شورای راهبردی هیات  نیز حضور داشتند


اخبار مرتبط :
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
ابلاغ ( یک شنبه 18 اردیبهشت 1401)
ابلاغ (سه شنبه 16 فروردین 1401)
ابلاغ ( یک شنبه 14 فروردین 1401)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 19 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
12