ابلاغ
تاریخ : یک شنبه 18 اردیبهشت 1401
گروه : اخبار
چکیده : طی معرفی نامه ای از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان نایین و تایید اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان طی حکمی از سوی حسین زیبایی سرپرست هیات بدنسازی استان ....

👈فرهاد کاکائی نائینی به سمت سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان نایین منصوب گردیدند
 در این جلسه دبیر و اعضا شورای راهبردی هیات نیز حضور داشتند


اخبار مرتبط :
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
ابلاغ ( چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401)
🔘طی ابلاغی از سوی حسین زیبایی سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان بهزاد قدرتی شاتوری به عنوان سرپرست افتخاری هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان هرند منصوب گردید. ( چهارشنبه 31 فروردین 1401)
ابلاغ (سه شنبه 16 فروردین 1401)
ابلاغ ( یک شنبه 14 فروردین 1401)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
ابلاغ (پنج شنبه 19 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ ( یک شنبه 15 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
ابلاغ (شنبه 14 اسفند 1400)
12