از مسئولین روابط عمومی و انفورماتیک هیات بدنسازی شهرستان اصفهان به مناسبت روز روابط عمومی تقدیر شد
تاریخ : پنج شنبه 30 اردیبهشت 1400
گروه : اخبار
چکیده : به گزارش روابط عمومی استان، روز یکشنبه۲۶اردیبهشت۱۴۰۰دکتر حسین یارمحمدیان از آقای پورمحمدی مسئول کمیته روابط عمومی شهرستان اصفهان و همینطور آقای شهبازی مسئول انفورماتیک هیات بدنسازی شهرستان اصفهان مصادف با روز ارتباطات و روابط عمومی تقدیر به عمل آورد