جلسه کمیته روابط عمومی هیات بدنسازی استان اصفهان با مسئول محترم روابط عمومی کشور در محل فدراسیون برگزار شد
تاریخ : یک شنبه 25 خرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : در این جلسه که با حضور آقای میلاد مقیمی مسئول روابط عمومی فدراسیون بدنسازی کشور و مدیر روابط عمومی هیات بدنسازی استان برگزار گردید، نقاط قوت و ضعف رسانه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

میلاد مقیمی روابط عمومی فدراسیون با ابراز خوشنودی از نحوه سازوکار کمیته روابط عمومی استان اصفهان گفت:
امور رسانه هیات بدنسازی استان اصفهان بسیار قوی عمل کرده است
وی در ادامه افزود روابط عمومی هیات بدنسازی استان اصفهان با گستردگی فعالیت در امر اطلاع رسانی از نظر مدیریت طی رصدهایی که چند روز اخیر انجام داده ام جزء قویترین روابط عمومی های کشور است،هم ازنظر نرم افزاری و هم نحوه انعکاس اخبار و تهیه گزارشات عملکرد