دومین جلسه برگزاری مجمع روابط عمومی تشکیل شد.
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان پنجشنبه ۵ تیر ۹۹ دومین جلسه برگزاری گردهمایی روابط عمومی های کشور با حضور دبیر هیات، مسئول کمیته روابط عمومی ، مسئول کمیته اجرایی ، مسئول کمیته فرهنگی و کمیته شهرستان های هیات بدنسازی استان برگزار شد.

در این جلسه که دیگر ارکان هیات از جمله مسئول کمیته فیتنس، کمیته آموزش وعضو کمیته پرورش اندام نیز حضور داشتند کلیه جوانب برگزاری مجمع مورد بررسی قرار گرفت و صاحب نظران در این جلسه پیرامون
هرچه باشکوه تر برگزار شدن برنامه
به شور نشستند و درمورد مسائل مختلف
تشریک مساعی کردند.

تیم برگزاری درمورد رعایت کامل پروتکل ها بسیار سخت گیرانه در حال بررسی و اجرای تمهیدات ویژه ای هستند.

شایان ذکر است گردهمایی روابط عمومی های کشور در صبح روز پنجشنبه ۱۲ تیر با کارگاه های آموزشی آغاز میگردد
مدرسین این کارگاه ها از مسئولین برجسته وزارت ورزش ،با موضوع های مرتبط با روابط عمومی میباشد