پایان روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان
تاریخ : یک شنبه 4 آذر 1397
گروه : اخبار
چکیده : پایان روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان و اختتامیه مسابقات ددلیفت یکشنبه ۴آذر۹۷ گلپایگان/سالن ۱۷ شهریور


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد