ریزنمرات شرکت کنندگان در کلاس دروس عمومی پیش نیاز مربیگری درجه ۳
تاریخ : یک شنبه 8 دی 1398
گروه : اخبار
چکیده : گروه دوم نمره قبولی دروس از ۱۴ میباشد


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد