قابل توجه افرادی که تاکنون موفق به قبولی در آزمون نهایی مربیگری درجه ۳ بدنسازی نشده اند
تاریخ : یک شنبه 8 دی 1398
گروه : اخبار
چکیده : قابل توجه افرادی که تاکنون موفق به قبولی در آزمون نهایی مربیگری درجه ۳ بدنسازی نشده اند ثبت نام شرکت در آزمون مجدد مربیگری درجه ۳بدنسازی آغاز شد