لیست اعلام شده قبولین در آزمون مجدد مربیگری درجه ۳ بدنسازی آقایان استان اصفهان
تاریخ : یک شنبه 8 دی 1398
گروه : اخبار
چکیده : لیست اعلام شده قبولین در آزمون مجدد مربیگری درجه ۳ بدنسازی آقایان استان اصفهان در سال ۱۳۹٨ از سوی فدراسیون بدنسازی کشور


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد