اولین دوره مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه ۳ شهرستان گلپایگان
تاریخ : یک شنبه 8 دی 1398
گروه : اخبار
چکیده : اولین دوره مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه ۳ شهرستان گلپایگان

اولین دوره مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه ۳ شهرستان گلپایگان با همت هیات بدنسازی و پرورش اندام این شهرستان با شرکت حدود ۱۲۰ نفر آقا و بانو در تاریخ ۱۷ آذر آغاز ودر ۲۲ آذرماه به پایان رسید