لیست قبولین در آزمون مجدد مربیگری درجه ۳ بدنسازی بانوان استان اصفهان
تاریخ : یک شنبه 8 دی 1398
گروه : اخبار
چکیده : لیست قبولین در آزمون مجدد مربیگری درجه ۳ بدنسازی بانوان استان اصفهان که در لیست کانال اعلامی اسامی آنها لحاظ نگردیده بود ۱۳۹۸