تجلیل از جناب آقای احسان شاه علی سرپرست هیات بدنسازی استان درحاشیه مسابقات ددلیفت
تاریخ : دوشنبه 18 آذر 1398
گروه : اخبار
چکیده : تجلیل از جناب آقای احسان شاه علی سرپرست هیات بدنسازی استان درحاشیه مسابقات ددلیفت

تجلیل از جناب آقای احسان شاه علی سرپرست هیات بدنسازی استان درحاشیه مسابقات ددلیفت
قهرمانی باشگاه های استان اصفهان
جام غلامرضا مظفری

به میزبانی شهرستان برخوار جمعه ۱۵ آذر۹٨