مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های استان اصفهان
تاریخ : دوشنبه 18 آذر 1398
گروه : اخبار
چکیده : اورال های رده سنی پیشکسوتان مستر ۱،۲،۳

 

به ترتیب از راست به چپ اورال های رده های سنی نوجوانان،جوانان و بزرگسالان
مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های استان اصفهان